Agrupament Roques Albes

Adreça: 
Plaça 19 d'abril s/n,Bages
Bages
Agrupament Roques Albes roquesalbes@roquesalbes.cat Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Albert Junyent Descripció: Entitat nascuda el 1968 a Sallent (Bages) com a centre escoltista d’educació en el lleure, que avui és una agrupament laic, gestionat democrà ticament i assembleà ria, que treballa per l’educació de joves i infants i el seu compromís amb l’entorn social i natural. L’esplai atén més de 100 nenes i nens i està integrat per una vintena de monitors. Estan federats a Esplac i són socis de la cooperativa Entorn. http://www.roquesalbes.cat/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions