Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat

Adreça: 
Vilamarí, 31 baixos. 08015 Barcelona, Barcelonès
08025 Barcelona
Atlà ntida, Professionals per la Interculturalitat atlantidamigra@gmail.com Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Montserrat Feu Telèfon: 93 423 42 04 Descripció: Xarxa de professionals, de Catalunya i del Marroc, oberta a altres països de les dues ribes de la Mediterrà nia, que treballem amb la immigració des de diverses disciplines, i à mbits relacionats amb benestar social, salut, educació, cultura i món associatiu per a : · Propiciar espais de debat i reflexió interna, sobre els processos migratoris i la interculturalitat, entre els professionals de la xarxa , en aquesta primera fase entre Catalunya i el Marroc, cercant aquelles sinergies que ens han d'ajudar a prendre consciència directa de l'altre, i dels obstacles inherents al desconeixement mutu. · Impuls de projectes per avançar en el dià leg entre cultures, la tolerà ncia i el respecte mutu. http://www.atlantida-migra.org/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions