Explora les dades

És una cooperativa de consum sense afany de lucre que pretén cobrir les necessitats d'internet i telefonia així com avançar en el procès de sobirania dels serveis i les infraestructures de telecomunicacions.
La Manduca, area de intercambio y experimentacion gastronómica.
Banc del Temps Mataró Una xarxa de persones que comparteixen valors com la confiança, el compromís i la solidaritat, entre d’ altres. Una filosofia funcionar sense diners. Tothom té quelcom per demanar i per oferir, petits serveis, compartir coneixements, coses quotidianes. No he conegut mai ningú del que no aprengui quelcom. Un projecte on l’essència són les persones que en formen part i l’intercanviï de temps, jo et dedico una hora del meu temps, i tu la dediques a un altre. www.bancdeltempsmataro.org
Horts urbans Pardinyes Combinació de demanda ciutadana i necessitat de dignificar espais buits que es volien destinar a construcció (solars que poden ser abocadors, estar bruts, etc). També hi ha horts il·legals i aquesta és una forma de regular-ho. L’ajuntament cedeix l’espai a ORVEPARD (6000 metres q) i l’acondiciona (punt d’aigua, ballat, acondicionament del terreny). L’empresa PuntEco en farà la gestió: divideixen el terreny en parcel·les i les lloga a ciutadans a canvi de certs serveis (aigua, eines, formació). PuntEco no pretén realitzar activitats d’horts terapèutics a Pardinyes.
Sha - Salut Holística Autogestionada Sha és un col·lectiu que promou l’Autogestió de la Salut i comparteix els principis de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) i del Sistema de Salut Pública Cooperativista (SSPC). Desenvolupa la seva tasca a Aurea Social (AS) un espai per la Salut, l’Educació i Autogestió. És un espai on les persones ens fem responsables de l’harmonització i preservació de la nostra salut, de manera activa, individualment i/o col·lectiva.
Hort del Camí de la Torre MelinaAquest hort urbà és el vuitè instal·lat a Barcelona. De les 34 parcel·les de què disposa, 4 són gestionades per Parcs i Jardins amb l'objectiu de realitzar formes alternatives de conreu amb tècniques que estalvien aigua i adobs i no requereixen tant esforç físic. Cadascun dels usuaris i usuà ries disposen d'un armari per guardar-hi els estris i la roba, així com un vestidor i lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a0c/
Les Verdures de RoxanneSóm un grup de persones que lliurement s’han organitzat amb objectius bà sics comuns, com el consum responsable i el gust pels productes ecològics. Tot va començar el maig de 2011 desprès d’assemblees prèvies. Treballem amb un proveïdor que es diu “La nansa” www.lanansa.cat, sempre en procés de desenvolupament, flexibles i oberts a noves propostes. http://lesverduresderoxanne.wordpress.com/
SEPRA · Servei de Prevenció Integral SCCLsepra@sepra.es Forma Jurídica: Cooperativa de treball Persona Contacte: 93 457 41 45 Telèfon: 93 459 37 26 Descripció: Sepra, Servei de Prevenció Integral , SCCL es va constituir l'any 2003. És una cooperativa de Treball Associat que es dedica a donar un servei integral a les empreses i organitzacions entorn a la prevenció. Donen servei en totes les especialitats tècniques que engloba la prevenció de riscos laborals a través d'un veritable equip pluridisciplinar amb l'objectiu de dur el servei amb la mà xima presència i qualitat.
Red intercambio de vehiculos entre particulares
La Quimera, Gràcia La Quimera: - La Quimera, Gràcia, c/ Verdi 28 baix dret http://laquimera.org/

Pàgines