Explora les dades

Portal d'articles de segona mà i intercanvi, promogut per l'ajuntament de Guipuscua i amb projecció a tot Espanya, entrant recentment a Barcelona
Portal d'intercanvi d'allotjament. S'ha integrat amb Airbnb.
Social xarxe per intercanvi de favors,
Allotja als teus amics, queda't a casa d'amics, sent-te com a casa on vagis.
Presta allò que no utilitzes, inicialment sorgeix als EUA, es expandit al Regne Unit i proximante a Espanya
Lloga als teus veïns els que no necessites.
comparteix la cura dels teus mascotes.
Xarxa de lloguer i intercanvi d'aparcament
servei col·laboratiu de missatgeria i trasllats entre usuaris que publiquen els seus viatges pactant una recompensa
Intercanvi de divises entre particulars.

Pàgines