Explora les dades

organització independent i sense ànim de lucre que promou l’ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social.
Plataforma de servicios técnologicos para favorecer el reciclaje de materiales electrónicos y su traceabilidad
Fundació Els Tres Turonsjordi.foix@els3turons.org Forma Jurídica: Fundació Persona Contacte: Alfons Santos | Gerent Telèfon: 93 429 32 10 Fax: 93 420 86 96 Descripció: L’any 1985 al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona responent a una necessitat d’assistència en salut mental des d’una vessant comunità ria i com a alternativa als grans centres psiquià trics es constituí com entitat sense à nim de lucre.
ADAD L'Encant adadgi2@emicrologic.com Persona Contacte: Elena Esteban Telèfon: 972 48 52 50 Descripció: EI.ADADL’ENCANT.SLU és una empresa d’inserció social i laboral de persones amb problemes d’exclusió social, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per accedir al mercat laboral http://revista.encantexport.com/
El 2014 s’hi van afegir la Filmoteca de Catalunya, amb una col·lecció d’un miler de cartelleres de cinema de diferents sales catalanes, el Centre de Documentació de l’Orfeó Català, amb 10 col·leccions, la Fundació Bosch i Cardellach, amb la col·lecció d’entrevistes “Les veus del tèxtil”, i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb un fons d’imatges històriques.;Així, l’MDC acabava l’any amb 30 institucions participants i 107 col·leccions que proporcionaven accés a més de 3 milions d’imatges/documents (que representen un increment del 36% respecte a l’any 2013).;Com a actuacions especia
El 2014 disposava de 3.513 documents, un 7% d’increment respecte l’any anterior, agrupats en 49 col·leccions creades per les 10 universitats que participen en el programa.;Es va establir el procediment per carregar els materials docents de matemàtiques als repositoris institucionals i automàticament a MDX i a CIRAX.
Va arribar el 2014 a les 427 revistes incorporades (28 més que el 2013), i disposava d’un total de 167.266 articles, el 88% d’aquests disponibles a text complet, d’un total de 77 institucions editores.;Com a actuacions especials de l’any, cal mencionar l’acte de celebració de les 400 revistes a RACO, la integració dels articles de RACO al CCUC amb l’objectiu d’augmentar la difusió, la visibilitat i la consulta d’aquests i la difusió a les institucions participants del document “Criteris mínims amb què ha de comptar una revista científica”.
Contenia a la fi de l’any gairebé 80.000 documents de recerca (que representen un increment del 25% respecte a l’any anterior) de 26 institucions participants i organitzats en 767 col·leccions.;Aquests documents poden ser introduïts directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai comú independentment del repositori en el que han estat inclosos. La recol·lecció és possible a través de l’ús dels protocols d’interoperabilitat OAI-PMH o OAI-ORE.
Va acabar l’any amb 18.605 tesis incorporades, el que suposa un increment del 17% respecte l’any anterior, de 18 universitats i permetia la consulta en total de més de 55.500 tesis d’universitats d’arreu de l’Estat que usen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH.;Des que va entrar en vigor el Reial Decret i l’acord del CIC al 2011, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, les universitats de Catalunya fan possible la consulta en accés obert del 85% de les tesis llegides.
Banc de Temps de la UB Un Banc de Temps és una xarxa de persones que s’ajuden mútuament oferint i rebent serveis, sabers o activitats entre sí, on l’únic valor d’intercanvi és el temps. Tot el que s’ofereix i tot el que es rep es mesura en hores. Per tant no hi ha cap servei que valgui més que un altre, i la feina de tothom val el mateix: el temps invertit i la solidaritat en benefici mutu. El BdT-UB és una iniciativa que pretén afavorir la participació de tota la comunitat università ria per a construir un espai que estimuli la creació i l’enfortiment dels vincles entre els membres de la UB.

Pàgines