Can Roger

Adreça: 
Carrer Roger de Flor 238, Barcelona
Barcelona
Can Roger Can Roger sorgeix de la preocupació de diverses entitats del barri de la Sagrada Família per la greu situació econòmica per la qual atravessen moltes famílies i persones, veïns i veïnes, a qui la pèrdua de la feina ha suposat un daltabaix important a les seves vides. Davant d’aquesta situació, les entitats del barri ens hem rebelat i, assumint la nostra corresponsabilitat, hem format l’Associació Can Roger per dur a terme un projecte ambiciós alhora que innovador i únic. Can Roger es troba al carrer Roger de Flor amb Rosselló (Barcelona) i vol ser: Un espai de trobada per a persones del barri que estan en una situació de vulnerabilitat. Un espai participatiu suma de tres branques: menjador social + hort urbà + espai d’expressió artística i cultural. Un espai nascut de la corresponsabilitat d’entitats del barri, empreses i ciutadans que creixerà grà cies a les donacions econòmiques i materials de tots. L’Associació Can Roger té l’ús temporal del solar per a tres anys com a mà xim. No ens podem oblidar que hi volem la residència per a gent gran. https://docs.google.com/file/d/0B2TSSmEwpzhidU9FU3owTWxRcHM/edit http://assoccanroger.blogspot.com.es/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions