Delta SCCL

Adreça: 
Avda Lluís Moré del Castillo, 18 Masia Can Palmer 08840 Viladecans
08840 Viladecans
Delta SCCLdeltacdiap@deltacdiap.org Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: J. R. Munera Telèfon: 936873322 Descripció: Cooperativa amb seu a Viladecans, creada el 1998, és una entitat sense à nim de lucre. Té com a objectiu social el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Antenció Precoç) que dóna cobertura a les necessitats en el camp de l’atenció precoç a la població infantil de 0 a 4/5 anys, que presentin algun transtorn en el seu desenvolupament , dels municipis de Begués, Castelldefels, Gavà i Viladecans de la zona corresponent al Baix Llobregat Sud. Aquesta tasca assistencial incideix simultà niament sobre els à mbits sanitari, educatiu i social i va dirigida als nens i al seu entorn familiar i social. http://www.deltacdiap.org/

Pestanyes

Ja som + de 6,687 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions