Desenvolupament Comunitari

Adreça: 
Via Laietana, 54 4rt 3a 08003 Barcelona
08003 Barcelona
Desenvolupament Comunitaricriera@fdc.cat Forma Jurídica: Fundació Persona Contacte: Carles Riera Telèfon: 93 268 04 77 Fax: 93 268 01 39 Descripció: Desenvolupament Comunitari (DC), és una entitat d'economia social, amb catorze anys de trajectòria en l'à mbit de les polítiques públiques de desenvolupament social. Més particularment, la nostra acció es concentra en els camps de la interculturalitat , la participació ciutadana , la mediació comunità ria , la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat. La recerca, l'assessorament, la formació i la gestió de programes i serveis experimentals, són les activitats en què es concreta la nostra tasca, que es desenvolupa tant a escala local, com nacional, així com en la cooperació internacional. El propòsit de la nostra entitat es pot resumir en la recerca i experimentació d'eines que facilitin la convivència i que facin créixer la vida comunità ria. Estar presents en xarxes nacionals i internacionals i treballar juntament amb elles, ens nodreix i ens contrasta amb noves idees per utilitzar-les en el dia a dia. http://www.desenvolupamentcomunitari.cat/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions