Explora les dades

Grup Local Som Energia - Cerdanya - Urgell cerdanyaurgell@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Barcelona barcelona@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Baix Montseny baixmontseny@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Baix Llobregat baixllobregat@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Badalona badalona@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Anoia anoia@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Grup Local Som Energia - Alt Penedés altpenedes@somenergia.coop http://www.somenergia.coop/
Horts Municipals de Can Sanglas (Manlleu) L’Ajuntament de Manlleu i el Museu del Ter, amb la col·laboració del Grup de Defensa del Ter, el 2009 van posar en marxa un projecte d’horts municipals al costat de l'antiga fà brica de Can Sangles, actualment seu del Museu del Ter, situat al Passeig del Ter. En aquest espai d’horta hi ha 27 parcel·les per conrear de forma ecològica i un espai reservat a taules de cultiu adaptades.
Horts a la Seu d'Urgell Els beneficiaris d'aquestes horts socials se'ls hi ha atorgat una llicència gratuïta a precari per a dues temporades fins al 30 de novembre de 2015 per tal que hi puguin conrear. Els requisits que han de complir els beneficiaris dels horts socials són; tenir 65 anys o més; estar empadronat al municipi de la Seu d'Urgell; no tenir cap treball retribuït, i no cultivar cap altre hort. L'ús de les parcel·les és a títol personal. Localització: Les parcel·les estan situades a l'Horta del Valira.
Hort Asana El projecte elmonetstu té com a finalitat promoure, difondre i donar formació sobre l’agroecologia. La seva vessant social i participativa consisteix en explorar noves formes de relació entre pagesos i consumidors; volem que pogueu conèixer l’Hort Asana; visitant-nos, essent informats del dia a dia, participant si voleu en diverses activitats de l’associació. Organitzem jornades de portes obertes a l’Hort Asana, tallers, xerrades, cursos. http://elmonetstu.wordpress.com/

Pàgines