EICA

Adreça: 
Comerç, 42 baixos 08003 Barcelona
08003 Barcelona
EICAnfo@eicascantic.org Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Joan Josep Pérez Telèfon: 93 268 49 43 Descripció: Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic (EICA) va néixer de les activitats de formació que, des del 1988, realitza l’Associació de Veïns i Veïnes del Casc Antic de Barcelona, es van constituir en entitat el 2001 davant l’entrada en vigor de la LOGSE. EICA és un projecte d’acollida i espai de trobada per a persones emigrades nouvingudes que treballa en tres à rees bà siques: l’acollida (informació, orientació, assessorament, acompanyament i mediació), els serveis de formació i veïnatge i el suport a la inserció laboral. EICA compta amb 8 treballadors, 40 col·laboradors i 600 participants i està plenament inserida en la xarxa social i veïnal de Ciutat Vella. http://www.eicascantic.org/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions