Entorn SCCL

Adreça: 
Avinyó, 44 2on 08002 Barcelona
08002 Barcelona
Entorn SCCLentorn@entorn.coop Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Raúl López Telèfon: 93 302 61 62 Descripció: Es tracta d'una iniciativa social i empresarial i és per això que té la forma jurídica de cooperativa mixta de consumidors i usuaris i de treball associat. Entorn neix de la voluntat d’articular la vessant professional per part d’Esplais Catalans (ESPLAC), associació d’à mbit català que agrupa 95 centres d’esplai amb 1200 monitors així mateix 10 Casal de Joves amb 100 animadors de diverses poblacions del país. Entorn SCCL és una cooperativa dedicada al món de l’educació en el lleure. El projecte d’Entorn va sorgir amb un ideal i uns objectius molt clars, fer un servei a la societat que en aquell moment tenia una manca de serveis culturals i socioeducatius, tant dins dels esplais com dins els escoles o en altres associacions o entitats similars. Entorn es proposa ajudar a créixer, en tota la seva plenitud els infants i adolescents i joves, estudiant-ne les necessitats i coordinant l’acció de centres educatius en el lleure. Potenciar la formació d’educadors i educadores, publicar i promoure la publicació de materials especialitzats i ajudar en la sensibilització social sobre la importà ncia del temps lliure. http://www.entorn.org/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions