Grup Qualitat SCCL

Adreça: 
Rambla Arnau de Vilanova 2 ,08800 ,Vilanova i la Geltrú
08800 Vilanova i la Geltrú
Grup Qualitat SCCLgrupqualitat@grupqualitat.coop Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Xavier López Telèfon: 938142960 Fax: 938141875 Descripció: Qualitat Promocions SCCL va néixer arran d’una iniciativa d’un grup de persones vinculades al cooperativisme de treball associat català , preocupades per la problemà tica de l’accés a un habitatge, especialment per a les persones joves. Especialitzada en la promoció d’habitatges, l’empresa es caracteritza per la voluntat i el carà cter innovador. Qualitat Promocions té signat un conveni de col·laboració amb la cooperativa de consumidors i usuaris Qualitat Consum SCCL, que té per objectiu proporcionar als seus socis, entre d’altres serveis, un habitatge en funció del seu número d’antiguitat. La seva finalitat és oferir a aquests consumidors un habitatge en condicions de qualitat i preu competitives, que respongui a les seves possibilitats econòmiques i a les seves necessitats familiars per tal de millorar la seva qualitat de vida. http://www.grupqualitat.com/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions