Explora les dades

Fair.coop is an open global cooperative, self-organized via the Internet and remaining outside nation-state control. Its aim is to make the transition to a new world by reducing the economic and social inequalities among human beings as much as possible, and at the same time gradually contribute to a new global wealth, accessible to all humankind as commons. Fair.coop understands that the transformation to a fairer monetary system is a key element.
TheGoodData service as it exists today is an extension that helps you to control the browsing data that you produce, and to use this data for a good cause. It stops major third parties from tracking the webpages you visit and, if you agree to do so, it will trade non sensitive anonymous browsing data with brokers and reinvest 100% of the money earned into social good projects and in improving TheGoodData service
Una cooperativa dedica al alquiler y la compra de vehículos eléctricos que, en la medida de lo posible, usan energía limpia generada por otra cooperativa de energía asociada, Som Energia.
Plataforma de venta y distribución de contenidos online sin DRM. Bajo previa moderación, pueden hacer uso tanto grandes y pequeñas editoriales o empresas culturales, hasta creadores amateurs, pasando por escritores profesionales libres
Som un col.lectiu de disseny que veu un món en transició i ajuda a aquelles organitzacions liderant-la ajudant-los a ofering la millor experiencia als seus usuaris o clients. We are a design collective that sees a world in transition helping those organisations leading it to offer the best user experience.
ECrowd! és la plataforma online per al finançament col·lectiu d'inversions rendibles i amb impacte positiu en la societat i el medi ambient. Posem en contacte directe promotors de projectes d'inversió que necessiten un préstec amb inversors que cerquen diversificar amb un rendiment més alt. A més a més, amb la inversió directa en aquests projectes es contribueix tant a la millora de l'economia local com a fer un món més sostenible.
1000001 Labs és una PIME especialitzada en sistemes tecnològics avançats d'ajuda a la decisió, recomanació i personalització aplicats al domini del medi ambient. Està actualment participant en la creació d'un laboratori de monitorització marina a alta mar, on grans quantitats de dades poden ser emmagatzemades, processades i després distribuïdes al web; i està desenvolupant un servei en línia que monitoritza la qualitat de l'aigua per a l'aqüicultura, amb especial atenció als floriments d'algues nocives.
eXO
L’associació per a l’Expansió de la Xarxa Oberta (eXO) està profundament vinculada al projecte Guifi.net i es regeix pels mateixos principis que aquest. L’associació aglutina col·lectius, entitats, empreses i persones amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, lliures i neutrals, el foment del coneixement de les tecnologies de la comunicació i la informació, així com la promoció de comunitats d’usuaris solidàries sobre una base territorial i veïnal. També col·labora amb la Fundació per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.Net.
Cooperativa d'iniciativa social i sense afany de lucre que treballa en el camp de l'administració de finques i immboliari a Barcelona Treballem per a la transparència informativa, i la defensa dels drets socials.
Banc de temps Pont del Dimoni Iniciativa personal de Pablo Lidoy que arrel dels fets de Salt de 2010 veu en el banc de temps un instrument per tal de fomentar la convivència i, alhora, davant el context de crisi, considera que també pot ajudar a les persones aturades, especialment en la millora del seu estat d’à nim. Traslladà la idea a l’AV de Santa Eugènia, que la plantejà en el marc del Pla d’Educació i Convivència. Actualment té 780 socis. La majoria d’entre 30 i 40 anys. Moltes més dones que homes.

Pàgines