La Ciutat Invisible

Adreça: 
C./ Riego 35, 08014, Sants Barcelona
08014 Barcelona
La Ciutat Invisibleinfo@laciutatinvisible.org Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Hernan Còrdoba / Ivan Miró Telèfon: 932989947 Descripció: La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari. En ella hi conviuen la recerca d'alternatives econòmiques al treball assalariat i precari, així com l'impuls de prà ctiques que intensifiquin l'experiència política autònoma d'una esfera pública no estatal. Es tracta d'una cooperativa autogestionà ria que té com a objectiu la creació i difusió de diferents línies relacionades amb el pensament crític i la transformació radical i prà ctica de les relacions socials capitalistes. Els i les que formem aquest projecte creuen "important bastir alternatives laborals de carà cter cooperatiu i assembleari, impulsar una nova economia social, de la mateixa forma que ;paral·lelament- anem creant nous espais polítics basats en la democrà cia directa i l'autoorganització de les lluites. És la conjunció d'aquestes prà ctiques de dissidència i alternativa la que conforma la ciutat invisible." http://www.laciutatinvisible.org/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions