Passar Via, Empresa d'Inserció

Adreça: 
Carrer Farnés 15 baixos, 08032, Barcelona
08032 Barcelona
Passar Via, Empresa d'Inserciópassarvia@terra.es Forma Jurídica: EI Persona Contacte: Xavier Oms Telèfon: 93 420 43 94 Descripció: Passar Via, va iniciar la seva activitat l’any 1998, oferint un ampli ventall de serveis i prestacions amb una garantia de qualitat i solvència amplament contrastada. Les activitats de serveis i producció es situen en els à mbits de jardineria (neteja i manteniment de zones enjardinades públiques i privades), treballs forestals, neteja, pintura,arts grà fiques, parada al mercat i repartiment. A Passar Via es produeix la suma d’activitat econòmica productiva amb l’objecte d’integració i d’habilitació laboral dels seus treballadors, d’acord al model d’empresa d’inserció, format de referència de l’economia social productiva. Es tracta doncs d’una iniciativa del sector civil, per tal de potenciar nous models econòmics amb valor social afegit. http://www.passarvia.cat/

Pestanyes

Ja som + de 1,364 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions