Taller Jeroni de Moragas SCCL

Adreça: 
Villadelprat 79 ,08917 ,Sant Cugat del Vallès
08917 Sant Cugat del Vallès
Taller Jeroni de Moragas SCCLdireccio@jmoragas.org Forma Jurídica: Cooperativa de treball Persona Contacte: Salvatore Strino Telèfon: 936745048 Descripció: Cooperativa de treball, creada el 1980, i dedicada al servei ocupacional de persones adultes, a partir dels 20 anys, amb discapacitat psíquica així com a la seva integració social i laboral en els aspectes d'habitatge, esport, oci i altres. L’Ocupació Terapèutica és l’àrea a on es treballa i és l’eina bà sica que possibilita el desenvolupament i els hà bits laborals. En el centre realitzen treballs d’empaquetatge i manipulació de diferents productes supervisats per monitors i en una jornada laboral de 7 hores. Així mateix formen brigades de neteja vià ria (recollida de cartrons, mobiliari i residus) i grups de neteja a escales de veïns. Tots els treballs estan remunerats i les persones estan afiliades a la Seguretat Social. http://www.jmoragas.santcugatentitats.net/

Pestanyes

Ja som + de 2,464 iniciatives!

Darrers casos afegits

Darreres actualitzacions