Explora les dades

Ateneu Popular Rocaus Twitter: @AteneuRocaus http://www.ateneurocaus.cat/
Ateneu Popular Plana d'Urgellhttp://ateneupopularplanaurgell.blogspot.com.es/
Banc de temps de Can Baró Dilluns i dijous de 18 a 20 hores bdtcanbaro@gmail.com telèfon 93 219 92 24. http://www.avvcanbaro.org/arxius/Banc%20Del%20Temps.htm
Banc de temps de Bon Pastor 93 314 79 47 bancdeltempsbonpastor@yahoo.es http://bonpastor.bdtonline.org/
Banc de temps d'Arenys de Mar 93 795 70 79 - 93 795 99 00 bancdeltemps@arenysdemar.cat http://www.arenysdemar.cat/document.php
Banc de temps de Cerdanyola del Vallés93 591 41 33 bancdeltemps@cerdanyola.cat https://www.facebook.com/bancdeltemps.cerdanyoladelvalles
Banc de temps de Badia del VallésLos Jueves por la tarde bancotiempobadia@gmail.comhttp://bancotiempobadia.blogspot.com/
Ateneu Vilanoví Twitter: @AteneuVilanovi http://www.ateneuvilanovi.cat/
Atlà ntida, Professionals per la Interculturalitat atlantidamigra@gmail.com Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Montserrat Feu Telèfon: 93 423 42 04 Descripció: Xarxa de professionals, de Catalunya i del Marroc, oberta a altres països de les dues ribes de la Mediterrà nia, que treballem amb la immigració des de diverses disciplines, i à mbits relacionats amb benestar social, salut, educació, cultura i món associatiu per a : · Propiciar espais de debat i reflexió interna, sobre els processos migratoris i la interculturalitat, entre els professionals de la xarxa , en aquesta primera fas
Banc de temps de Sant Joan Despí93 477 00 51 ext 2137bancdeltemps@sjdespi.net http://sjdespi.bdtonline.org/

Pàgines