Explora les dades

Dimas Empresa d'Inserció Social SLsl.dimas@gmail.com Forma Jurídica: Empresa d'inserció Persona Contacte: Esteban Pineda Telèfon: 93 846 62 82 Descripció: Empresa d’Inserció constituïda el 2005 a Granollers, nascuda de l’Associació per a la Intervenció Social Integral Dimas, per facilitar la reinserció de persones preses a Quatre Camins en l’à mbit de l’habitatge, la feina i l’accés a recursos.
Fundació Pere Ardiacafpereardiaca@fpereardiaca.org Forma Jurídica: Fundació Persona Contacte: Quim Cornelles Telèfon: 93 511 45 70 Descripció: Els seus objectius són la preservació de la memòria històrica i el foment del debat per a trobar alternatives a l’actual sistema neoliberal, alhora que impulsen la socialització de noves experiències en afers relatius a pau, gènere i immigració. Editen publicacions pròpies, imparteixen formació università ria i organitzen debats i comissions de treball per abordar alternatives progressistes i transformadores. http://www.fpereardiaca.org/
Associació Educativa EspirallBarcelonès associacio.espirall@gmail.com Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Noemí Coma Descripció: Associació educativa de les Franqueses del Vallès creada el desembre de 2008 per quatre joves amb trajectòria en l’educació no formal i el servei a les persones.
Delta SCCLdeltacdiap@deltacdiap.org Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: J. R. Munera Telèfon: 936873322 Descripció: Cooperativa amb seu a Viladecans, creada el 1998, és una entitat sense à nim de lucre. Té com a objectiu social el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Antenció Precoç) que dóna cobertura a les necessitats en el camp de l’atenció precoç a la població infantil de 0 a 4/5 anys, que presentin algun transtorn en el seu desenvolupament , dels municipis de Begués, Castelldefels, Gavà i Viladecans de la zona corresponent al Baix Llobregat Sud.
Banc solidari de l'Eixample(Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample) Horari: de dilluns a divendres de 9.00 - 11.00 i de 17.00 a 21.00 Contacte: Cosme Saló (avvee@suport.org) Telèfon: 934 532 879 Avinguda de Roma, 139 08011 Barcelona, España http://www.avvee.voluntariat.org/
M5 Idees & Mercats SCCLinfo@m5idees.com Forma Jurídica: Cooperativa Descripció: Cooperativa de treball de nova constitució, integrada per 4 persones amb experiència cooperativa acumulada, que provenen de la fallida de la també cooperativa de vidre artesanal La Verneda- San Miguel. Estableixen dues línies principals d’activitat: la recuperació de la indústria artesana, particularment el vidre bufat, i l’assessorament empresarial a petites cooperatives i empreses artesanals, per potenciar el cooperativisme com a model empresarial de futur. http://www.m5idees.com/
Prohabitatgeprohabitatge@prohabitatge.org Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Ma Rosa Alonso Telèfon: 93 453 40 19 Descripció: Nascuda a Terrassa (Vallès Occidental) a meitat dels setanta de les moltes experiències que varen envoltar l’ATDV (Asamblea de Trabajadores por una Vivienda Digna), Prohabitatge és una associació molt arrelada i compromesa en l’ambit de l’endèmica problemà tica de l’habitatge.
Germanetes Entitat adjudicatà ria: Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample Superfície: 585 m2 Propietat: Ajuntament de Barcelona Consell de Cent, 14 http://recreantcruilles.wordpress.com/2012/02/19/breu-presentacio-de-lespai-de-germanetes/ http://recreantcruilles.wordpress.com/espai-germanetes/
UPEC, associació 19 de julioljcalabria@universitatprogressista.org Forma Jurídica: Associació Descripció: Associació promotora d’una universitat europea, laica i progressista a Catalunya, nascuda el novembre de 2004 d’un grup de persones compromesos amb la transformació social des de diversos à mbits: socials, intel·lectuals, polítics i acadèmics. Amb l’objectiu de desenvolupar una cultura progressista i catalanista, que ajudi a recuperar la pròpia història i interrelacioni món acadèmic, teixit associatiu i gestió pública.
És una cooperativa mixta de treball i consum que té per objectiu generar espais vitals on les persones trobin els elements necessaris per créixer, des de la llibertat que suposa gaudir de totes les possibilitats d’elecció. Assessoren,dis

Pàgines