local

Col·lectiu la Greda

la Garrotxa
Espanya
Col·lectiu la Greda La Greda és una associació cultural de la Garrotxa que vol dinamitzar el teixit associatiu i promocionar l’autoorganització ciutadana, com a fonament per assegurar una societat amb persones lliures, responsables i solidà ries. Vol incentivar i recuperar la riquesa de la nostra cultura popular, entesa com a forma de vida i d'expressió, i no com a mer folklorisme.

Pàgines