local

Andròmines

93 274 06 27
Carrer Cuba, 24, Barcelona
08030 Sant Andreu Arenal
Espanya
Asociación social que lucha contra la brecha digital dentro de su oferta formativa;La asociación social Andròmines es una entidad sin ánimo de lucro que, desde el año 1993 trabaja por un sociedad más justa y equitativa, mediante la lucha y denuncia de la exclusión social y la acogida de personas en situación de exclusión sociolaboral

Trèvol SCCL

Carrer Antonio Ricardos, 08027, Barcelona
08027 Barcelona
Espanya
Trèvol SCCL Antonio Ricardos 08027 Barcelona trevol@trevol.com Persona Contacte: Francesc Bis | Xavier Palos Telèfon: 934 988 070 Fax: 933 491 976 Descripció: Ofereix serveis de missatgeria, neteja i transport urgent. http://www.trevol.com/

Bicicleta Club de Catalunya [BACC]

Carrer . de la Verneda 16-22, 08018, Barcelona
08018 Barcelona
Espanya
Bicicleta Club de Catalunya [BACC]haritz.ferrando@bacc.info Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Haritz Ferrando Telèfon: 93 307 71 00 Descripció: Entitat d’à mbit nacional sense à nim de lucre integrada per persones usuà ries de la bicicleta, que treballa activament en la promoció d’aquest mitjà i en la millora del medi ambient.

La Lliga de Capellades

Carrer . del Pilar 13, 08786, Capellades
08786 Capellades
Espanya
La Lliga de Capellades lalliga@lalliga.cat Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Jordi Gabarró Telèfon: 93 801 05 11 Descripció: Associació centenà ria nascuda el 1901 sota les inquietuds del catalanisme i per impuls de la societat civil davant altres poders, polítics o econòmics.

Gramagraf SCCL

Carrer . Corders 22-28, 08911, Badalona
08911 Badalona
Espanya
Gramagraf SCCLgramagraf@gramagraf.com Forma Jurídica: Cooperativa Telèfon: 93 3899542 Fax: 93 389 94 60 Descripció: http://www.cultura03.com/img/logogra.gif Amb 25 anys d'experiència, Gramagraf és avui una de les empreses capdavanteres del sector de les arts grà fiques.

Pàgines