local

Mad Systems SCCL

Carrer . Oblit 62 , 08041, Barcelona
08041 Barcelona
Espanya
Mad Systems SCCLmicky@madsystems.es Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Miquel Martínez Telèfon: 93 433 51 60 Fax: 93 433 51 61 Descripció: Cooperativa de treball nascuda del tancament patronal, el 1996, de l’empresa on treballaven els tres socis fundadors.

Banc del temps de Sagrada Familia

Carrer . Padilla 210 baixos, Barcelona
Barcelona
Espanya
Banc del temps de Sagrada Familia El BANC DEL TEMPS és el primer banc que funciona sense diners. En aquest Banc únicament es pot ingressar temps que es retira en el moment de ser utilitzat. Una persona diposita unes hores de temps oferint un servei que vol donar i, a canvi, pot demanar temps d’altres persones per resoldre necessitats dià ries, rebre formació...

L'Interruptor SCCL

Carrer . Palma 27 Baixos, 08291, Ripollet
08291 Ripollet
Espanya
L'Interruptor SCCLlinterruptor@linterruptor.com Forma Jurídica: Cooperativa de treball Persona Contacte: Alba Soria Telèfon: 93 580 97 37 Descripció: Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet a partir d’una empresa anterior i que està integrada per cinc sòcies, totes vinculades a l’à mbit de la intervenció socio-educativa.

Gespreven SCCL

Carrer . Palmerola 12 1r 5a , 08302 , Mataró
08302 Mataró
Espanya
gespreven@gesprevensccl.com Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Bà rbara Sans Telèfon: 937586182 Descripció: Cooperativa de treball constituïda l’any 2003 formada per tècnics en prevenció de riscos laborals i estudis tècnics de peritatges amb llicenciatures università ries i masters en prevenció de riscos.

Userda 9

Carrer Badosa 36 baixos esquerra, 08016, Barcelona
08016 Barcelona
Espanya
Userda 9 Som un grup de persones que ens hem ajuntat per adquirir productes biològics i ecològics directament dels productors. Els integrants som socis i assumim entre tots la responsabilitat del projecte. El funcionament és democrà tic i autogestionat, i la gestió es basa en la participació activa de les persones.

Pàgines