local

ATTAC Catalunya

Aragó, 174-176 2n 3a. 08011 Barcelona
08011 Barcelona
Espanya
ATTAC Catalunya attac@attac-catalunya.org Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Carlos Sampietro Telèfon: 93 452 03 85 Descripció: Secció catalana, amb seu a Barcelona, de la reconeguda organització internacional, el moviment ciutadà que denuncia l’especulació financera i els grans organismes internacionals sota la globalització neoliberal i que va néixer a iniciativa de Le Monde Diplomatiq

Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat

Vilamarí, 31 baixos. 08015 Barcelona, Barcelonès
08025 Barcelona
Espanya
Atlà ntida, Professionals per la Interculturalitat atlantidamigra@gmail.com Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Montserrat Feu Telèfon: 93 423 42 04 Descripció: Xarxa de professionals, de Catalunya i del Marroc, oberta a altres països de les dues ribes de la Mediterrà nia, que treballem amb la immigració des de diverses disciplines, i à mbits relacionats amb benestar social, salut, educac

Pàgines