col·laboració de vídeo, àudio e imatges

Generatech

Universitat Autònoma de Barcelona, Plaça cívica
08193 Cerdanyola Barcelona
Espanya
Generatech és una plataforma per a la potenciació de gènere en la tecnocultura audiovisual. Que alberga espais de col·laboració per a les comunitats relacionades amb punts de vista crítics sobre el gènere, el feminisme, els cossos, la sexualitat i altres temes relacionats, així com fomentar el programari lliure i la cultura lliure.