consum col·laboratiu

Lendi

660297417
Carrer Luis Antunez, 6
08006
08015 Barcelona Barcelona
Espanya
It's a platform that allows users to exchange products/goods among them. Focusing its action in neighborhoods.

Col·lectiu la Greda

la Garrotxa
Espanya
Col·lectiu la Greda La Greda és una associació cultural de la Garrotxa que vol dinamitzar el teixit associatiu i promocionar l’autoorganització ciutadana, com a fonament per assegurar una societat amb persones lliures, responsables i solidà ries. Vol incentivar i recuperar la riquesa de la nostra cultura popular, entesa com a forma de vida i d'expressió, i no com a mer folklorisme.

Pàgines