les xarxes comunitàries

El PAHtio

L'Hospitalet de Llobregat
Espanya
El PAHtio El PAHtio és un antic equipament educatiu abandonat durant dos anys i que grà cies a la ocupació de la gent de la PAH de L'Hospitalet ha pres vida. Projecte col·lectiu, de suport mutu i autogestionat. http://afectadoshipotecalhospitaletdellob.blogspot.com.es/2013/12/comunicado-desde-el-nuevo-pahtio-de.html

Megafone.net

x
Z
08001 Barcelona Barcelona
Espanya
Plataforma abierta de comunicación en proyectos de inclusión social;Plataforma de comunicación para grupos de personas en riesgo de exclusión social con la que pueden expresarse públicamente mediante el móvil, así como fomentar encuentros presenciales.

Pàgines