intercanvi

Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat

Vilamarí, 31 baixos. 08015 Barcelona, Barcelonès
08025 Barcelona
Espanya
Atlà ntida, Professionals per la Interculturalitat atlantidamigra@gmail.com Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Montserrat Feu Telèfon: 93 423 42 04 Descripció: Xarxa de professionals, de Catalunya i del Marroc, oberta a altres països de les dues ribes de la Mediterrà nia, que treballem amb la immigració des de diverses disciplines, i à mbits relacionats amb benestar social, salut, educac

Fundació Pere Ardiaca

Avda Portal de l'Àngel 42 2n, 08002, Barcelona
08002 Barcelona
Espanya
Fundació Pere Ardiacafpereardiaca@fpereardiaca.org Forma Jurídica: Fundació Persona Contacte: Quim Cornelles Telèfon: 93 511 45 70 Descripció: Els seus objectius són la preservació de la memòria històrica i el foment del debat per a trobar alternatives a l’actual sistema neoliberal, alhora que impulsen la socialització de noves experiències en afers relatius a pau, gènere i immigració.

Dimas Empresa d'Inserció Social SL

Avda Sant Julià , 83 08403 Granollers
08403 Granollers
Espanya
Dimas Empresa d'Inserció Social SLsl.dimas@gmail.com Forma Jurídica: Empresa d'inserció Persona Contacte: Esteban Pineda Telèfon: 93 846 62 82 Descripció: Empresa d’Inserció constituïda el 2005 a Granollers, nascuda de l’Associació per a la Intervenció Social Integral Dimas, per facilitar la reinserció de persones preses a Quatre Camins en l’à mbit de l’habitatge, la feina i l’accés a re

Pàgines