servei

El PAHtio

L'Hospitalet de Llobregat
Espanya
El PAHtio El PAHtio és un antic equipament educatiu abandonat durant dos anys i que grà cies a la ocupació de la gent de la PAH de L'Hospitalet ha pres vida. Projecte col·lectiu, de suport mutu i autogestionat. http://afectadoshipotecalhospitaletdellob.blogspot.com.es/2013/12/comunicado-desde-el-nuevo-pahtio-de.html

Pàgines