servei

Bicicleta Club de Catalunya [BACC]

Carrer . de la Verneda 16-22, 08018, Barcelona
08018 Barcelona
Espanya
Bicicleta Club de Catalunya [BACC]haritz.ferrando@bacc.info Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Haritz Ferrando Telèfon: 93 307 71 00 Descripció: Entitat d’à mbit nacional sense à nim de lucre integrada per persones usuà ries de la bicicleta, que treballa activament en la promoció d’aquest mitjà i en la millora del medi ambient.

La Lliga de Capellades

Carrer . del Pilar 13, 08786, Capellades
08786 Capellades
Espanya
La Lliga de Capellades lalliga@lalliga.cat Forma Jurídica: Associació Persona Contacte: Jordi Gabarró Telèfon: 93 801 05 11 Descripció: Associació centenà ria nascuda el 1901 sota les inquietuds del catalanisme i per impuls de la societat civil davant altres poders, polítics o econòmics.

Gramagraf SCCL

Carrer . Corders 22-28, 08911, Badalona
08911 Badalona
Espanya
Gramagraf SCCLgramagraf@gramagraf.com Forma Jurídica: Cooperativa Telèfon: 93 3899542 Fax: 93 389 94 60 Descripció: http://www.cultura03.com/img/logogra.gif Amb 25 anys d'experiència, Gramagraf és avui una de les empreses capdavanteres del sector de les arts grà fiques.

Mad Systems SCCL

Carrer . Oblit 62 , 08041, Barcelona
08041 Barcelona
Espanya
Mad Systems SCCLmicky@madsystems.es Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Miquel Martínez Telèfon: 93 433 51 60 Fax: 93 433 51 61 Descripció: Cooperativa de treball nascuda del tancament patronal, el 1996, de l’empresa on treballaven els tres socis fundadors.

L'Interruptor SCCL

Carrer . Palma 27 Baixos, 08291, Ripollet
08291 Ripollet
Espanya
L'Interruptor SCCLlinterruptor@linterruptor.com Forma Jurídica: Cooperativa de treball Persona Contacte: Alba Soria Telèfon: 93 580 97 37 Descripció: Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet a partir d’una empresa anterior i que està integrada per cinc sòcies, totes vinculades a l’à mbit de la intervenció socio-educativa.

Gespreven SCCL

Carrer . Palmerola 12 1r 5a , 08302 , Mataró
08302 Mataró
Espanya
gespreven@gesprevensccl.com Forma Jurídica: Cooperativa Persona Contacte: Bà rbara Sans Telèfon: 937586182 Descripció: Cooperativa de treball constituïda l’any 2003 formada per tècnics en prevenció de riscos laborals i estudis tècnics de peritatges amb llicenciatures università ries i masters en prevenció de riscos.

Pàgines